Averages

Averages 28 October

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 28/10/2017    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok (Geel Splits)/Blesbuck (Yellow Splits) (ooi/ewe) 5 2 200.00 2 200.00 2 200.00
Blou Wildebees Splits/Blue Wildebeest Splits (koei/cow) 10 3 400.00 3 400.00 3 400.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 10 3 910.00 5 400.00 2 500.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 24 2 812.50 3 000.00 2 700.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 15 3 380.00 3 900.00 3 000.00
Bosbok/Bushbuck (familiegroep/family group) 2 8 500.00 8 500.00 8 500.00
Buffel/Buffalo (bul/bull) 2 124 000.00 150 000.00 98 000.00
Buffel/Buffalo (koei & bul kalf/cow & bull calf) 2 85 000.00 90 000.00 80 000.00
Buffel/Buffalo (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 1 150 000.00 150 000.00 150 000.00
Buffel/Buffalo (koei/cow) 1 200 000.00 200 000.00 200 000.00
Eland (bul/bull) 5 8 500.00 17 000.00 4 000.00
Eland (familiegroep/family group) 18 7 653.00 7 750.00 7 500.00
Eland (koei/cow) 14 8 143.00 8 500.00 7 500.00
Eland (Konings/King Cape) (bul/bull) 2 15 500.00 22 000.00 9 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 11 7 927.00 10 500.00 6 200.00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 34 8 882.00 10 500.00 7 500.00
Goue Wildebees/Golden Gnu (bul/bull) 7 13 715.00 23 000.00 10 500.00
Goue Wildebees/Golden Gnu (koei/cow) 3 12 000.00 12 000.00 12 000.00
Kameelperd/Giraffe (bul/bull) 2 12 500.00 12 500.00 12 500.00
Kameelperd/Giraffe (familiegroep/family group) 2 13 000.00 13 000.00 13 000.00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 7 11 215.00 16 500.00 8 000.00
Krokedil/Crocodile (manlik/male) 1 44 000.00 44 000.00 44 000.00
Njala/Nyala (bul/bull) 11 11 614.00 30 000.00 3 000.00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 7 5 800.00 6 200.00 5 500.00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 27 8 275.00 9 400.00 7 200.00
Rietbok (Gewone)/Reedbuck (Common) (familiegroep/family group) 4 5 750.00 6 000.00 5 500.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe) 8 11 375.00 12 000.00 11 000.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 2 14 500.00 17 000.00 12 000.00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 65 1 107.00 1 300.00 820.00
Rooibok/Impala (ooi/ewe) 12 1 300.00 1 300.00 1 300.00
Rooibok/Impala (ram) 42 1 750.00 2 600.00 1 000.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 2 9 000.00 9 000.00 9 000.00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 4 3 600.00 3 600.00 3 600.00
Springbok (Kalahari)/Springbuck (Kalahari) (familiegroep/family group) 6 2 200.00 2 200.00 2 200.00
Springbok (Koper)/Springbuck (Copper) (familiegroep/family group) 5 3 000.00 3 000.00 3 000.00
Springbok (Swart)/Springbuck (Black) (ooi/ewe) 4 3 000.00 3 000.00 3 000.00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 10 19 100.00 48 000.00 10 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & bul kalf/cow & bull calf) 3 35 000.00 35 000.00 35 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 1 35 000.00 35 000.00 35 000.00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 3 22 000.00 22 000.00 22 000.00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 2 10 375.00 13 500.00 7 250.00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 3 189 620.00 excl 396      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 3 636 166.80 incl        
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
         
Hits: 51

Averages 7 October 2017

Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (familiegroep/family group) 5 2 800.00 2 800.00 2 800.00
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (ram) 3 4 000.00 4 000.00 4 000.00
Blesbok/Blesbuck (ooi/ewe) 13 2 292.00 2 400.00 2 200.00
Blesbok/Blesbuck (ram) 2 3 000.00 3 000.00 3 000.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 31 3 998.00 8 600.00 3 250.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 18 3 150.00 3 600.00 2 800.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 6 3 050.00 3 200.00 2 900.00
Buffel/Buffalo (vers/heifer) 2 75 000.00 75 000.00 75 000.00
Eland (bul/bull) 6 13 250.00 17 000.00 7 000.00
Eland (familiegroep/family group) 3 7 250.00 7 250.00 7 250.00
Eland (koei/cow)) 3 9 000.00 9 000.00 9 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 6 7 867.00 8 500.00 6 500.00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 3 7 600.00 7 600.00 7 600.00
Goue Wildebees/Golden Gnu (bul/bull) 1 17 000.00 17 000.00 17 000.00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 6 11 083.00 14 000.00 8 000.00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 18 3 978.00 4 200.00 3 500.00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 6 4 333.00 4 800.00 4 000.00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 8 5 500.00 6 000.00 5 000.00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 6 7 125.00 8 000.00 6 250.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 8 7 000.00 10 000.00 4 000.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 9 10 778.00 12 000.00 9 000.00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 55 1 260.00 1 300.00 1 250.00
Rooibok/Impala (ooi/ewe) 18 1 200.00 1 200.00 1 200.00
Rooibok/Impala (ram) 10 2 340.00 3 100.00 1 700.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 8 7 850.00 9 000.00 7 200.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (familiegroep/family group) 15 7 350.00 8 250.00 6 750.00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 17 3 841.00 4 000.00 3 600.00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 6 23 250.00 62 000.00 14 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & bul kalf/cow & bull calf) 1 35 000.00 35 000.00 35 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 1 36 000.00 36 000.00 36 000.00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 2 22 000.00 22 000.00 22 000.00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 3 11 000.00 14 000.00 6 500.00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 3 4 600.00 4 600.00 4 600.00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 683750.00 excl 302      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 919475.00 incl        
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
         

 

Hits: 74

Averages 23 September 2017

Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok/Blesbuck (ooi/ewe) 15 1 600.00 1 600.00 1 600.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 15 5 133.00 9 000.00 3 600.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 51 2 859.00 3 200.00 2 500.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 15 2 973.00 3 200.00 2 800.00
Buffel/Buffalo (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 1 140 000.00 140 000.00 140 000.00
Eland (bul/bull) 4 13 625.00 17 500.00 10 000.00
Eland (familiegroep/family group) 15 7 653.00 7 800.00 7 400.00
Eland (koei/cow) 15 7 887.00 8 800.00 7 200.00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 4 8 250.00 10 500.00 7 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 17 6 853.00 8 500.00 6 200.00
Gemsbok/Gemsbuck (koei/cow) 7 7 457.00 8 600.00 6 600.00
Kalkoen/Turkey (familiegroep/family group) 2 500.00 500.00 500.00
Klipspringer (familiegroep/family group) 4 8 000.00 8 500.00 7 500.00
Klipspringer (ooi/ewe) 1 4 000.00 4 000.00 4 000.00
Klipspringer (ram) 1 5 000.00 5 000.00 5 000.00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 6 12 125.00 23 000.00 6 750.00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 12 4 200.00 4 200.00 4 200.00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 10 4 650.00 4 800.00 4 500.00
Njala/Nyala (bul/bull) 1 9 000.00 9 000.00 9 000.00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 4 9 250.00 9 500.00 9 000.00
Rooibok (ram) 24 2 606.00 4 400.00 950.00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 41 950.00 950.00 950.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 1 8 500.00 8 500.00 8 500.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (koei/cow) 2 6 000.00 6 000.00 6 000.00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 25 3 712.00 5 000.00 3 200.00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 3 26 000.00 26 000.00 26 000.00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 9 10 167.00 26 000.00 2 500.00
Waterbok/Waterbuck (familiegroep/family group) 36 3 128.00 3 200.00 3 000.00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 12 3 333.00 3 600.00 3 000.00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 715 250.00 excl 353      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 955 385.00 incl        
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
Hits: 106

Averages 9 September 2017

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 09/09/2017    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (familiegroep/family group) 6 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Blesbok/Blesbuck (familiegroep/family group) 39 1 900,00 1 900,00 1 900,00
Blesbok/Blesbuck (ooi/ewe) 48 2 042,00 2 200,00 2 000,00
Blesbok/Blesbuck (ram) 15 2 613,00 2 800,00 2 400,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 49 4 022,00 4 750,00 3 700,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 65 2 745,00 3 250,00 2 500,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 16 2 881,00 3 500,00 2 600,00
Eland (familiegroep/family group) 2 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 5 8 500,00 8 500,00 8 500,00
Gemsbok/Gemsbuck (koei/cow) 3 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Kameelperd/Giraffe (familiegroep/family group) 11 11 500,00 11 500,00 11 500,00
Kameelperd/Giraffe (koei/cow) 3 15 500,00 15 500,00 15 500,00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 25 14 930,00 90 000,00 6 000,00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 49 3 255,00 3 600,00 2 900,00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 19 3 647,00 3 900,00 3 600,00
Njala/Nyala (bul/bull) 4 11 000,00 15 000,00 8 000,00
Rietbok (Gewone)/Reedbuck (Common) (familiegroep/family group) 4 8 500,00 8 500,00 8 500,00
Rooibok (Saalrug)/Impala (Saddleback) (ram) 1 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Rooibok (Swart Splits)/Impala (Black Splits) (ooi/ewe) 16 1 375,00 1 450,00 1 300,00
Rooibok (Swart Splits)/Impala (Black Splits) (ram) 5 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe) 24 10 083,00 12 500,00 8 500,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 9 4 833,00 9 000,00 4 000,00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 31 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Rooibok/Impala (ram) 54 2 378,00 5 000,00 2 200,00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 10 4 505,00 4 750,00 4 400,00
Sebra/Zebra (hinks/stallion) 4 4 400,00 4 400,00 4 400,00
Sebra/Zebra (merie/mare) 5 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Springbok (Kalahari)/Springbuck (Kalahari) (ram) 4 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Springbok (Koper)/Springbuck (Copper) (ram) 1 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Springbok (Room)/Springbuck (Cream) (ram) 1 3 800,00 3 800,00 3 800,00
Springbok (Swart)/Springbuck (Black) (ram) 1 2 600,00 2 600,00 2 600,00
Springbok/Springbuck (ram) 1 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 3 36 000,00 38 000,00 34 000,00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 1 36 000,00 36 000,00 36 000,00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 2 332 700.00 excl  534      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 2 659 278.00 incl         
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
         
Hits: 105

Averages 19 August 2017

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 19/08/2017    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok/Blesbuck (familiegroep/family group) 15 4 080.00 4 400.00 3 800.00
Blou Wildebees Splits/Blue Wildebeest Splits (bul/bull) 2 5 250.00 5 250.00 5 250.00
Blou Wildebees Splits/Blue Wildebeest Splits (koei/cow) 12 5 133.00 5 200.00 5 000.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 8 5 887.50 6 400.00 5 500.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 24 3 917.00 5 400.00 3 500.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 29 4 083.00 5 000.00 3 400.00
Bosbok/Bushbuck (ooi/ewe) 4 7 200.00 7 500.00 7 100.00
Bosbok/Bushbuck (ram) 2 2 000.00 2 000.00 2 000.00
Eland (bul/bull) 6 12 367.00 24 500.00 5 200.00
Eland (familiegroep/family group) 9 6 800.00 6 800.00 6 800.00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 8 8 000.00 8 200.00 7 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 37 9 595.00 10 500.00 8 500.00
Kameelperd/Giraffe (bul/bull) 2 8 250.00 8 500.00 8 000.00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 26 20 058.00 50 000.00 8 500.00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 27 5 356.00 5 500.00 4 800.00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 3 5 200.00 5 200.00 5 200.00
Njala/Nyala (bul/bull) 13 10 036.00 17 000.00 5 000.00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 3 10 000.00 10 000.00 10 000.00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 9 9 822.00 11 000.00 8 200.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (familiegroep/family group) 2 12 000.00 12 000.00 12 000.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe) 15 13 887.00 14 500.00 13 000.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 7 12 393.00 15 000.00 10 250.00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 62 1 010.00 1 050.00 1 000.00
Rooibok/Impala (ooi/ewe) 9 1 000.00 1 000.00 1 000.00
Rooibok/Impala (ram) 4 3 100.00 3 200.00 3 000.00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 13 3 554.00 3 900.00 3 000.00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 20 20 525.00 36 000.00 8 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & ♀ kalf/cow & ♀ calf) 1 35 000.00 35 000.00 35 000.00
Volstruis/Ostrich 4 3 700.00 3 800.00 3 600.00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 1 7 000.00 7 000.00 7 000.00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 2 4 200.00 4 200.00 4 200.00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 2 862 050.00 excl 379      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 3 262 737.00 incl        
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
Hits: 130

Copyright © 2016, African Game Auctioneers. All Rights Reserved.

×
Sign up to our Newsletter

Stay up to date with our news of all auctions.