Averages

Averages 27 October 2018

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 27 October 2018    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (ram) 1 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Blesbok/Blesbuck (familiegroep/family group) 13 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Blesbok/Blesbuck (ram) 8 2 712,50 2 900,00 2 400,00
Blou Wildebees Splits/Blue Wildebeest Splits (familiegroep/family group) 17 1 552,94 1 600,00 1 400,00
Blou Wildebees Splits/Blue Wildebeest Splits (koei/cow) 21 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 19 3 673,68 8 000,00 2 400,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 71 1 571,93 1 800,00 1 400,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 30 1 573,33 2 400,00 1 400,00
Bosbok/Bushbuck (ram) 1 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Eland/Cape Eland (bul/bull) 6 10 000,00 23 000,00 5 000,00
Eland/Cape Eland (familiegroep/family group) 10 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Eland/Cape Eland (koei/cow) 4 8 500,00 8 500,00 8 500,00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 5 7 600,00 8 500,00 7 000,00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 11 7 254,55 7 600,00 7 000,00
Gemsbok/Gemsbuck (koei/cow) 1 6 200,00 6 200,00 6 200,00
Gouewildebees/Golden Wildebeest (bul/bull) 3 8 833,33 11 500,00 5 000,00
Gouewildebees/Golden Wildebeest (familiegroep/family group) 4 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Gouewildebees/Golden Wildebeest (koei/cow) 5 5 250,00 5 250,00 5 250,00
Kameelperd/Giraffe (bul/bull) 4 9 500,00 10 500,00 8 500,00
Kameelperd/Giraffe (koei/cow) 3 16 000,00 20 000,00 8 000,00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 17 10 294,12 18 000,00 4 000,00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 6 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 23 4 695,65 5 000,00 4 200,00
Njala/Nyala (bul/bull) 20 6 475,00 23 000,00 2 200,00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 29 4 248,28 5 600,00 3 000,00
Njala/Nyala (groot bul/ large bull) 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 22 2 900,00 3 500,00 2 200,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe) 3 4 600,00 4 600,00 4 600,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 6 6 633,33 14 500,00 2 400,00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 106 730,94 840,00 660,00
Rooibok/Impala (ooi/ewe) 10 625,00 625,00 625,00
Rooibok/Impala (ram) 5 2 560,00 4 800,00 2 000,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 1 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (familiegroep/family group) 5 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Rooiribbok/Mountain Reedbuck (familiegroep/family group) 3 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 7 4 114,29 4 800,00 3 600,00
Sebra/Zebra (merrie/mare) 2 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Seekoie/Hippo (koei/cow) 2 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Springbok (Swart)/Springbok (Black) (familiegroep/family group) 9 2 133,33 2 400,00 1 800,00
Springbok/Springbok (ram) 4 3 400,00 3 800,00 2 800,00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 1 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Swartwitpens/Sable (koei & kallers/cow & calves) 2 13 000,00 13 000,00 13 000,00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 8 9 250,00 11 000,00 8 000,00
Volstruis/Ostrich (familiegroep/family group) 14 3 685,71 4 400,00 3 200,00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 6 15 791,67 19 500,00 12 000,00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 5 4 600,00 4 600,00 4 600,00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 327 680.00 excl  554      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 676 832.00 incl         
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
Hits: 49

Averages 6 October 2017

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 6 October 2018    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok/Blesbuck (ram) 3 3 400,00 3 400,00 3 400,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 11 5 054,55 5 600,00 4 000,00
Buffel/Buffalo (bul/bull) 1 84 000,00 84 000,00 84 000,00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 1 9 400,00 9 400,00 9 400,00
Gouewildebees (jonk)/Golden Wildebeest (young) (familiegroep/family group) 4 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 2 30 500,00 31 000,00 30 000,00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 4 28 000,00 28 000,00 28 000,00
Koedoe/Kudu (vers/heifer) 4 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Njala/Nyala (bul/bull) 3 10 066,67 14 000,00 5 200,00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 6 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 9 3 433,33 3 500,00 3 400,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 2 4 400,00 4 400,00 4 400,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 8 3 800,00 3 800,00 3 800,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 5 3 150,00 3 750,00 3 000,00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 34 897,06 950,00 850,00
Rooibok/Impala (ram) 101 2 614,85 3 600,00 1 500,00
Seekoie/Hippo (familiegroep/family group) 2 64 000,00 64 000,00 64 000,00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 20 12 047,50 46 000,00 4 000,00
Swartwitpens/Sable (koei & bul kalf/cow & bull calf) 4 14 062,50 15 000,00 12 500,00
Swartwitpens/Sable (koei & kallers/cow & calves) 25 12 720,00 14 000,00 12 000,00
Swartwitpens/Sable (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 3 14 500,00 15 000,00 14 000,00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 23 11 347,83 18 500,00 7 500,00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 5 5 550,00 10 250,00 3 500,00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 017 500.00 excl  280      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 320 125.00 incl         
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
         
Hits: 73

Averages 25 August 2018

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 25 August 2018    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Basterhartbees/Tsessebe (bul/bull) 2 9 125.00 9 750.00 8 500.00
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (ram) 3 4 800.00 4 800.00 4 800.00
Blesbok/Blesbuck (familiegroep/family group) 34 1 494.12 1 600.00 1 400.00
Blesbok/Blesbuck (ooi/ewe) 8 1 400.00 1 400.00 1 400.00
Blesbok/Blesbuck (ram) 11 4 500.00 4 500.00 4 500.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 35 4 991.43 8 000.00 2 800.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 66 2 016.67 2 350.00 1 200.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 18 2 083.33 2 300.00 2 000.00
Eland (bul/bull) 4 10 375.00 14 500.00 9 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 9 7 000.00 7 500.00 6 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 3 8 000.00 8 000.00 8 000.00
Gouewildebees/Golden Wildebeest (koei/cow) 6 10 583.33 11 000.00 10 250.00
Kameelperd/Giraffe (familiegroep/family group) 2 14 000.00 14 000.00 14 000.00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 18 23 708.33 42 000.00 13 000.00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 17 5 064.71 5 300.00 4 900.00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 4 5 700.00 5 700.00 5 700.00
Njala/Nyala (bul/bull) 9 12 277.78 26 000.00 3 500.00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 7 3 857.14 4 500.00 3 000.00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 4 6 000.00 6 000.00 6 000.00
Rietbok (Gewone)/Reedbuck (Common) (familiegroep/family group) 2 8 000.00 8 000.00 8 000.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe) 4 4 750.00 4 750.00 4 750.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 5 9 700.00 10 500.00 9 500.00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 167 963.89 1 160.00 840.00
Rooibok/Impala (ram) 18 2 711.11 4 600.00 1 000.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 5 9 900.00 12 000.00 7 500.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (familiegroep/family group) 4 7 000.00 7 000.00 7 000.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (koei/cow) 5 7 200.00 8 250.00 6 500.00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 6 4 200.00 4 200.00 4 200.00
Seekoie/Hippo (bul/bull) 1 92 000.00 92 000.00 92 000.00
Springbok (Koper)/Springbuck (Copper) (ram) 1 5 750.00 5 750.00 5 750.00
Springbok/Springbuck (ram) 1 6 000.00 6 000.00 6 000.00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 3 11 000.00 11 000.00 11 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 8 17 250.00 23 000.00 13 000.00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 13 10 038.46 12 000.00 8 250.00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 3 13 833.33 26 000.00 5 000.00
Waterbok/Waterbuck (familiegroep/family group) 6 3 250.00 3 250.00 3 250.00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 11 3 600.00 4 200.00 2 800.00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 2 344 420.00 excl 523      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 2 696 083.00 incl        
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
Hits: 103

Averages 22 September 2018

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 22 September 2018  
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Bastergemsbok/Roan (bul/bull) 3 23 666,67 25 000,00 22 000,00
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (ram) 6 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Blesbok/Blesbuck (ram) 10 4 700,00 5 400,00 4 000,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 8 4 787,50 7 000,00 3 400,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 126 2 270,63 2 700,00 1 600,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 23 2 400,00 2 400,00 2 400,00
Eland (bul/bull) 5 13 700,00 19 000,00 6 500,00
Eland (familiegroep/family group) 7 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 3 8 400,00 8 400,00 8 400,00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 24 7 520,83 8 500,00 6 000,00
Gouewildebees/Golden Wildebeest (bul/bull) 1 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 16 10 906,25 20 000,00 6 500,00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 25 3 688,00 4 000,00 3 200,00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 11 3 872,73 4 200,00 3 600,00
Njala/Nyala (bul/bull) 7 8 035,71 16 500,00 2 500,00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 7 2 950,00 3 250,00 2 200,00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 32 3 521,88 4 500,00 2 500,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 2 9 750,00 12 500,00 7 000,00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 160 934,25 1 040,00 880,00
Rooibok/Impala (ram) 10 2 760,00 3 600,00 2 400,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 6 8 833,33 9 500,00 8 500,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (familiegroep/family group) 9 6 944,44 8 100,00 5 500,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (koei/cow) 32 6 914,06 9 500,00 5 000,00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 5 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Sebra/Zebra (hings/stallion) 4 4 400,00 4 400,00 4 400,00
Seekoie/Hippo (familiegroep/family group) 4 66 500,00 71 000,00 62 000,00
Seekoie/Hippo koei/cow) 2 62 000,00 62 000,00 62 000,00
Springbok/Springbuck (ram) 1 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Swartwitpens (Zambiese)/Sable (Zambian) (bul/bull) 1 30 500,00 30 500,00 30 500,00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 4 22 500,00 30 000,00 17 000,00
Swartwitpens/Sable (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 1 26 000,00 26 000,00 26 000,00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 5 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 15 11 100,00 20 000,00 4 000,00
Waterbok/Waterbuck (familiegroep/family group) 6 4 750,00 4 750,00 4 750,00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 12 4 066,67 4 200,00 4 000,00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 761 930.00 excl  593      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  3 176 219.50 incl         
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
Hits: 93

Averages 27 July 2018

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 27 July 2018    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (ooi/ewe) 3 3 700.00 5 100.00 3 000.00
Blesbok/Blesbuck (ooi/ewe) 7 3 142.86 3 700.00 2 400.00
Blesbok/Blesbuck (ram) 1 4 000.00 4 000.00 4 000.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 9 2 600.00 2 600.00 2 600.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 11 2 672.73 3 000.00 2 400.00
Duiker (Gewone)/Duiker (Common) (ram) 1 1 800.00 1 800.00 1 800.00
Eland (bul/bull) 7 12 642.86 20 000.00 7 500.00
Eland (familiegroep/family group) 6 6 100.00 6 200.00 6 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 7 9 628.57 12 000.00 8 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (koei/cow) 2 7 600.00 7 600.00 7 600.00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 10 15 350.00 27 000.00 65 000.00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 36 2 927.78 3 000.00 2 600.00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 12 3 216.67 4 000.00 2 600.00
Njala/Nyala (bul/bull) 2 11 500.00 14 000.00 9 000.00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 2 4 500.00 4 500.00 4 500.00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 15 3 840.00 5 000.00 3 000.00
Rietbok (Gewone)/Reedbuck (Common) (ooi/ewe) 6 6 666.67 6 800.00 6 400.00
Rietbok (Gewone)/Reedbuck (Common) (ram) 2 7 100.00 7 400.00 6 800.00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 32 1 132.81 1 275.00 1 025.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 1 13 000.00 13 000.00 13 000.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (koei/cow) 6 5 400.00 5 400.00 5 400.00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 9 3 822.22 4 000.00 3 600.00
Sebra/Zebra (merrie/mare) 4 3 600.00 3 600.00 3 600.00
Springbok/Springbuck (ram) 1 4 200.00 4 200.00 4 200.00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 4 10 000.00 17 000.00 6 000.00
Waterbok/Waterbuck (familiegroep/family group) 18 3 216.67 3 500.00 3 000.00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 21 3 571.43 4 600.00 3 000.00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 048 250.00 excl 235      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 205 487.50 incl        
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
         
Hits: 135

Copyright © 2016, African Game Auctioneers. All Rights Reserved.

×
Sign up to our Newsletter

Stay up to date with our news of all auctions.