Averages

Averages 12 May 2018

SA Game Breeders / African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 12 May 2018
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Basterhartbees/Tsessebe (bul/bull) 1 14 500,00 14 500,00 14 500,00
Blesbok/Blesbuck (ooi/ewe) 9 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 16 5 237,50 5 900,00 3 800,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 48 2 775,00 3 000,00 2 500,00
Buffel/Buffalo (bul/bull)  8 70 875,00 96 000,00 27 000,00
Buffel/Buffalo (koei & vers kalf/cow & heifer calf)  3 83 333,33 100 000,00 75 000,00
Buffel/Buffalo (koei/cow)  8 80 000,00 100 000,00 55 000,00
Eland (bul/bull) 1 15 500,00 15 500,00 15 500,00
Eland (familiegroep/family group) 10 7 200,00 7 200,00 7 200,00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 13 7 769,23 8 600,00 7 200,00
Goue Wildebees/Golden Gnu (bul/bull) 7 12 500,00 17 000,00 11 000,00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 15 32 600,00 260 000,00 9 000,00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 5 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 31 5 803,23 7 250,00 4 500,00
Krokodil/Crocodile (familiegroep/family group) 3 19 500,00 19 500,00 19 500,00
Livingston Eland (bul/bull) 4 23 000,00 30 000,00 18 000,00
Njala/Nyala (bul/bull) 3 11 816,67 14 200,00 8 000,00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 4 4 200,00 4 200,00 4 200,00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 8 4 600,00 4 800,00 4 400,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (familiegroep/family group) 8 3 750,00 4 250,00 3 250,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe) 3 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 11 4 131,82 6 250,00 3 000,00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 68 1 141,76 1 300,00 880,00
Rooibok/Impala (ooi/ewe) 42 3 201,43 10 200,00 1 000,00
Rooibok/Impala (ram) 17 15 502,94 220 000,00 1 050,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 7 7 828,57 8 600,00 7 000,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (familiegroep/family group) 22 7 618,18 8 200,00 7 000,00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 2 4 250,00 4 250,00 4 250,00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 12 31 875,00 75 000,00 22 000,00
Swartwitpens/Sable (koie/cow) 6 20 666,67 22 000,00 20 000,00
Volstruis/Ostrich 6 3 466,67 3 600,00 3 400,00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 5 3 000,00 3 000,00 3 000,00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 4 308 550.00 excl  406      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 4 954 832.50 incl         
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
         
Hits: 7

Averages 28 April 2018

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 28 April 2018    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Bastergemsbok/Roan (bul/bull) 5 31 600,00 38 000,00 23 000,00
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (ram) 1 2 400,00 2 400,00 2 400,00
Blesbok/Blesbuck (familiegroep/family group) 33 2 115,15 2 200,00 2 000,00
Blesbok/Blesbuck (ram) 39 2 046,15 2 200,00 1 800,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 2 3 400,00 3 600,00 3 200,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 12 2 691,67 2 900,00 2 400,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 48 2 464,58 3 000,00 1 800,00
Bosvark/Bushpig (familiegroep/family group) 2 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Buffel/Buffalo (bul/bull)  1 64 000,00 64 000,00 64 000,00
Eland (bul/bull) 9 17 195,44 20 500,00 13 000,00
Eland (koei/cow) 8 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Gemsbok (Skilder)/Gemsbuck (Painted) (bul/bull) 1 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Gemsbok (Skilder)/Gemsbuck (Painted) (familiegroep/family group) 5 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 2 8 750,00 10 000,00 7 500,00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 3 7 200,00 7 200,00 7 200,00
Gemsbok/Gemsbuck (koei/cow) 23 8 291,30 9 000,00 6 500,00
Goue Wildebees/Golden Gnu (bul/bull) 4 13 000,00 15 000,00 7 000,00
Goue Wildebees/Golden Gnu (familiegroep/family group) 3 3 750,00 3 750,00 3 750,00
Goue Wildebees/Golden Gnu (koei/cow) 2 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Kameelperd/Giraffe (familiegroep/family group) 4 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Kameelperd/Giraffe (koei/cow) 2 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 16 18 418,75 130 000,00 6 000,00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 8 5 200,00 5 200,00 5 200,00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 7 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Njala/Nyala (bul/bull) 11 12 627,27 15 500,00 10 000,00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 28 4 383,93 5 750,00 3 400,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 6 8 666,67 12 000,00 6 000,00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 37 1 068,92 1 200,00 950,00
Rooibok/Impala (ram) 4 2 600,00 2 600,00 2 600,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 9 5 516,67 7 750,00 4 750,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (familiegroep/family group) 15 7 173,33 8 200,00 6 000,00
Rooihartbees/Red Hartebeest (koei/cow) 8 3 150,00 6 200,00 6 000,00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 11 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 4 30 250,00 39 000,00 25 000,00
Swartwitpens/Sable (koie/cow) 20 14 550,00 18 000,00 12 000,00
Volstruis/Ostrich 4 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 4 17 000,00 27 500,00 12 000,00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 5 4 000,00 4 000,00 4 000,00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 764 250.00 excl  406      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  3 178 887.50 incl         
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
Hits: 14

Averages 28 October

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 28/10/2017    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok (Geel Splits)/Blesbuck (Yellow Splits) (ooi/ewe) 5 2 200.00 2 200.00 2 200.00
Blou Wildebees Splits/Blue Wildebeest Splits (koei/cow) 10 3 400.00 3 400.00 3 400.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 10 3 910.00 5 400.00 2 500.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 24 2 812.50 3 000.00 2 700.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 15 3 380.00 3 900.00 3 000.00
Bosbok/Bushbuck (familiegroep/family group) 2 8 500.00 8 500.00 8 500.00
Buffel/Buffalo (bul/bull) 2 124 000.00 150 000.00 98 000.00
Buffel/Buffalo (koei & bul kalf/cow & bull calf) 2 85 000.00 90 000.00 80 000.00
Buffel/Buffalo (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 1 150 000.00 150 000.00 150 000.00
Buffel/Buffalo (koei/cow) 1 200 000.00 200 000.00 200 000.00
Eland (bul/bull) 5 8 500.00 17 000.00 4 000.00
Eland (familiegroep/family group) 18 7 653.00 7 750.00 7 500.00
Eland (koei/cow) 14 8 143.00 8 500.00 7 500.00
Eland (Konings/King Cape) (bul/bull) 2 15 500.00 22 000.00 9 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 11 7 927.00 10 500.00 6 200.00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 34 8 882.00 10 500.00 7 500.00
Goue Wildebees/Golden Gnu (bul/bull) 7 13 715.00 23 000.00 10 500.00
Goue Wildebees/Golden Gnu (koei/cow) 3 12 000.00 12 000.00 12 000.00
Kameelperd/Giraffe (bul/bull) 2 12 500.00 12 500.00 12 500.00
Kameelperd/Giraffe (familiegroep/family group) 2 13 000.00 13 000.00 13 000.00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 7 11 215.00 16 500.00 8 000.00
Krokedil/Crocodile (manlik/male) 1 44 000.00 44 000.00 44 000.00
Njala/Nyala (bul/bull) 11 11 614.00 30 000.00 3 000.00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 7 5 800.00 6 200.00 5 500.00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 27 8 275.00 9 400.00 7 200.00
Rietbok (Gewone)/Reedbuck (Common) (familiegroep/family group) 4 5 750.00 6 000.00 5 500.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe) 8 11 375.00 12 000.00 11 000.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 2 14 500.00 17 000.00 12 000.00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 65 1 107.00 1 300.00 820.00
Rooibok/Impala (ooi/ewe) 12 1 300.00 1 300.00 1 300.00
Rooibok/Impala (ram) 42 1 750.00 2 600.00 1 000.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 2 9 000.00 9 000.00 9 000.00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 4 3 600.00 3 600.00 3 600.00
Springbok (Kalahari)/Springbuck (Kalahari) (familiegroep/family group) 6 2 200.00 2 200.00 2 200.00
Springbok (Koper)/Springbuck (Copper) (familiegroep/family group) 5 3 000.00 3 000.00 3 000.00
Springbok (Swart)/Springbuck (Black) (ooi/ewe) 4 3 000.00 3 000.00 3 000.00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 10 19 100.00 48 000.00 10 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & bul kalf/cow & bull calf) 3 35 000.00 35 000.00 35 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 1 35 000.00 35 000.00 35 000.00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 3 22 000.00 22 000.00 22 000.00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 2 10 375.00 13 500.00 7 250.00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 3 189 620.00 excl 396      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 3 636 166.80 incl        
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
         
Hits: 81

Averages 24 March 2018

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 24 March 2018

   

Averages

       

Spesie/Species

Getal/

Gemiddeld/

Hoogste/

Laagste/

 

Number

Avergae R

Highest R

Lowest R

         

Blesbok/Blesbuck (familiegroep/family group)

9

1 250,00

1 250,00

1 250,00

Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull)

4

5 937,50

6 500,00

5 250,00

Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei & split kallers/cow & split calves)

8

3 125,00

3 500,00

2 750,00

Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow)

9

2 400,00

2 400,00

2 400,00

Bosbok/Bushbuck (ooi/ewe)

4

4 500,00

4 500,00

4 500,00

Bosbok/Bushbuck (ram)

3

6 000,00

10 500,00

3 500,00

Eland (bul/bull)

4

16 500,00

21 500,00

14 000,00

Eland (familiegroep/family group)

5

6 400,00

6 400,00

6 400,00

Eland (koei/cow))

7

6 000,00

6 800,00

5 400,00

Fisant/Pheasant (gemengde kleur/mixed colour) (familiegroep/family group)

6

966,67

1 200,00

800,00

Fisant/Pheasant (gemengde kleur/mixed colour) (haan/cock)

4

568,75

850,00

425,00

Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull)

1

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group)

25

7 720,00

8 000,00

7 500,00

Gemsbok/Gemsbuck (koei/cow)

4

7 800,00

7 800,00

7 800,00

Goue Wildebees/Golden Gnu (bul/bull)

5

10 800,00

20 000,00

7 000,00

Goue Wildebees/Golden Gnu (koei/cow)

12

9 083,33

12 000,00

6 000,00

Kameelperd/Giraffe (bul/bull)

2

11 000,00

11 000,00

11 000,00

Kameelperd/Giraffe (familiegroep/family group)

2

11 000,00

11 000,00

11 000,00

Kameelperd/Giraffe (koei/cow)

2

13 000,00

13 000,00

13 000,00

Koedoe/Kudu (bul/bull)

16

21 968,75

48 000,00

8 000,00

Koedoe/Kudu (koei/cow)

1

2 250,00

2 250,00

2 250,00

Krokodil/Crocodile

6

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Leeu/Lion (manlik/male)

2

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Njala/Nyala (bul/bull)

17

7 079,41

16 000,00

2 400,00

Njala/Nyala (familiegroep/family group)

5

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Njala/Nyala (ooi/ewe)

34

3 788,24

5 750,00

2 600,00

Rooibok (Saalrug)/Impala (Saddleback) (ram)

1

7 250,00

7 250,00

7 250,00

Rooibok (Swart)/Impala (Black) (familiegroep/family group)

3

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe)

9

5 022,22

5 500,00

4 800,00

Rooibok (White Flank)/Impala (White Flank) (ram)

5

4 300,00

8 000,00

6 000,00

Rooibok/Impala (familiegroep/family group)

138

881,09

940,00

850,00

Rooibok/Impala (ooi/ewe)

7

950,00

950,00

950,00

Rooibok/Impala (ram)

26

2 023,08

3 400,00

1 100,00

Sebra/Zebra (familiegroep/family group)

16

3 612,50

4 000,00

3 400,00

Sebra/Zebra (hinks/stallion)

4

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Sebra/Zebra (merrie/mare)

6

3 400,00

3 800,00

3 000,00

Swartwitpens/Sable - Zambian (bul/bull)

1

34 000,00

34 000,00

34 000,00

Swartwitpens/Sable (bul/bull)

2

8 750,00

10 000,00

7 500,00

Tarentaal/Guineafowl (gemengde kleure/mixed colours)

66

50,00

50,00

50,00

Volstruis/Ostrich

6

950,00

1 100,00

800,00

Waterbok/Waterbuck (bul/bull)

8

13 642,86

15 500,00

11 000,00

TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 079 765.00 excl

495

     

TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 370 932.10 incl

       
Hits: 31

Averages 7 October 2017

Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (familiegroep/family group) 5 2 800.00 2 800.00 2 800.00
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (ram) 3 4 000.00 4 000.00 4 000.00
Blesbok/Blesbuck (ooi/ewe) 13 2 292.00 2 400.00 2 200.00
Blesbok/Blesbuck (ram) 2 3 000.00 3 000.00 3 000.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 31 3 998.00 8 600.00 3 250.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 18 3 150.00 3 600.00 2 800.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 6 3 050.00 3 200.00 2 900.00
Buffel/Buffalo (vers/heifer) 2 75 000.00 75 000.00 75 000.00
Eland (bul/bull) 6 13 250.00 17 000.00 7 000.00
Eland (familiegroep/family group) 3 7 250.00 7 250.00 7 250.00
Eland (koei/cow)) 3 9 000.00 9 000.00 9 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 6 7 867.00 8 500.00 6 500.00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 3 7 600.00 7 600.00 7 600.00
Goue Wildebees/Golden Gnu (bul/bull) 1 17 000.00 17 000.00 17 000.00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 6 11 083.00 14 000.00 8 000.00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 18 3 978.00 4 200.00 3 500.00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 6 4 333.00 4 800.00 4 000.00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 8 5 500.00 6 000.00 5 000.00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 6 7 125.00 8 000.00 6 250.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 8 7 000.00 10 000.00 4 000.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 9 10 778.00 12 000.00 9 000.00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 55 1 260.00 1 300.00 1 250.00
Rooibok/Impala (ooi/ewe) 18 1 200.00 1 200.00 1 200.00
Rooibok/Impala (ram) 10 2 340.00 3 100.00 1 700.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (bul/bull) 8 7 850.00 9 000.00 7 200.00
Rooihartbees/Red Hartebeest (familiegroep/family group) 15 7 350.00 8 250.00 6 750.00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 17 3 841.00 4 000.00 3 600.00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 6 23 250.00 62 000.00 14 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & bul kalf/cow & bull calf) 1 35 000.00 35 000.00 35 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 1 36 000.00 36 000.00 36 000.00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 2 22 000.00 22 000.00 22 000.00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 3 11 000.00 14 000.00 6 500.00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 3 4 600.00 4 600.00 4 600.00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 683750.00 excl 302      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 919475.00 incl        
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
         

 

Hits: 116

Copyright © 2016, African Game Auctioneers. All Rights Reserved.

×
Sign up to our Newsletter

Stay up to date with our news of all auctions.