Averages

Averages 19 August 2017

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 19/08/2017    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok/Blesbuck (familiegroep/family group) 15 4 080.00 4 400.00 3 800.00
Blou Wildebees Splits/Blue Wildebeest Splits (bul/bull) 2 5 250.00 5 250.00 5 250.00
Blou Wildebees Splits/Blue Wildebeest Splits (koei/cow) 12 5 133.00 5 200.00 5 000.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 8 5 887.50 6 400.00 5 500.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 24 3 917.00 5 400.00 3 500.00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 29 4 083.00 5 000.00 3 400.00
Bosbok/Bushbuck (ooi/ewe) 4 7 200.00 7 500.00 7 100.00
Bosbok/Bushbuck (ram) 2 2 000.00 2 000.00 2 000.00
Eland (bul/bull) 6 12 367.00 24 500.00 5 200.00
Eland (familiegroep/family group) 9 6 800.00 6 800.00 6 800.00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 8 8 000.00 8 200.00 7 000.00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 37 9 595.00 10 500.00 8 500.00
Kameelperd/Giraffe (bul/bull) 2 8 250.00 8 500.00 8 000.00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 26 20 058.00 50 000.00 8 500.00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 27 5 356.00 5 500.00 4 800.00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 3 5 200.00 5 200.00 5 200.00
Njala/Nyala (bul/bull) 13 10 036.00 17 000.00 5 000.00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 3 10 000.00 10 000.00 10 000.00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 9 9 822.00 11 000.00 8 200.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (familiegroep/family group) 2 12 000.00 12 000.00 12 000.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe) 15 13 887.00 14 500.00 13 000.00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 7 12 393.00 15 000.00 10 250.00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 62 1 010.00 1 050.00 1 000.00
Rooibok/Impala (ooi/ewe) 9 1 000.00 1 000.00 1 000.00
Rooibok/Impala (ram) 4 3 100.00 3 200.00 3 000.00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 13 3 554.00 3 900.00 3 000.00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 20 20 525.00 36 000.00 8 000.00
Swartwitpens/Sable (koei & ♀ kalf/cow & ♀ calf) 1 35 000.00 35 000.00 35 000.00
Volstruis/Ostrich 4 3 700.00 3 800.00 3 600.00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 1 7 000.00 7 000.00 7 000.00
Waterbok/Waterbuck (koei/cow) 2 4 200.00 4 200.00 4 200.00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 2 862 050.00 excl 379      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 3 262 737.00 incl        
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
Hits: 607