Averages

Averages 6 October 2017

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 6 October 2018    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Blesbok/Blesbuck (ram) 3 3 400,00 3 400,00 3 400,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 11 5 054,55 5 600,00 4 000,00
Buffel/Buffalo (bul/bull) 1 84 000,00 84 000,00 84 000,00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 1 9 400,00 9 400,00 9 400,00
Gouewildebees (jonk)/Golden Wildebeest (young) (familiegroep/family group) 4 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 2 30 500,00 31 000,00 30 000,00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 4 28 000,00 28 000,00 28 000,00
Koedoe/Kudu (vers/heifer) 4 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Njala/Nyala (bul/bull) 3 10 066,67 14 000,00 5 200,00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 6 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 9 3 433,33 3 500,00 3 400,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 2 4 400,00 4 400,00 4 400,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 8 3 800,00 3 800,00 3 800,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 5 3 150,00 3 750,00 3 000,00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 34 897,06 950,00 850,00
Rooibok/Impala (ram) 101 2 614,85 3 600,00 1 500,00
Seekoie/Hippo (familiegroep/family group) 2 64 000,00 64 000,00 64 000,00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 20 12 047,50 46 000,00 4 000,00
Swartwitpens/Sable (koei & bul kalf/cow & bull calf) 4 14 062,50 15 000,00 12 500,00
Swartwitpens/Sable (koei & kallers/cow & calves) 25 12 720,00 14 000,00 12 000,00
Swartwitpens/Sable (koei & vers kalf/cow & heifer calf) 3 14 500,00 15 000,00 14 000,00
Swartwitpens/Sable (koei/cow) 23 11 347,83 18 500,00 7 500,00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 5 5 550,00 10 250,00 3 500,00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 017 500.00 excl  280      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R  2 320 125.00 incl         
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
         
Hits: 665