Averages

Averages 14 July 2018

African Game Auctioneers, Mpatamacha Bomas - Vaalwater, 14 July 2018    
Averages        
Spesie/Species Getal/ Gemiddeld/ Hoogste/ Laagste/
  Number Avergae R Highest R Lowest R
         
Bastergemsbok/Roan (bul/bull) 3 16 000,00 19 000,00 10 000,00
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (familiegroep/family group) 6 2 200,00 2 200,00 2 200,00
Blesbok (Wit)/Blesbuck (White) (ram) 3 2 400,00 2 400,00 2 400,00
Blesbok/Blesbuck (familiegroep/family group) 70 1 752,14 1 900,00 1 600,00
Blesbok/Blesbuck (ooi/ewe) 14 1 642,86 1 900,00 1 500,00
Blesbok/Blesbuck (ram) 12 3 066,67 3 400,00 2 900,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (bul/bull) 2 4 600,00 5 600,00 3 600,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (familiegroep/family group) 10 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Blou Wildebees/Blue Wildebeest (koei/cow) 3 3 400,00 3 400,00 3 400,00
Eland (bul/bull) 2 26 250,00 26 500,00 26 000,00
Eland (familiegroep/family group) 10 7 950,00 8 250,00 7 500,00
Gemsbok/Gemsbuck (bul/bull) 4 9 750,00 10 500,00 8 750,00
Gemsbok/Gemsbuck (familiegroep/family group) 11 8 254,55 8 400,00 8 000,00
Gemsbok/Gemsbuck (koei/cow) 1 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Kameelperd/Giraffe (koei/cow) 3 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Koedoe/Kudu (bul/bull) 12 19 479,17 23 500,00 8 500,00
Koedoe/Kudu (koei/cow) 4 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Koedoe/Kudu (familiegroep/family group) 4 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Livingstone Eland (bul/bull) 2 21 500,00 22 000,00 21 000,00
Njala/Nyala (bul/bull) 3 12 666,67 14 000,00 11 000,00
Njala/Nyala (familiegroep/family group) 19 3 963,16 4 500,00 3 400,00
Njala/Nyala (ooi/ewe) 11 4 227,27 4 400,00 4 000,00
Rooibok (Swart Splt)/Impala (Black Split) (ooi/ewe) 8 940,00 940,00 940,00
Rooibok (Swart Splt)/Impala (Black Split) (ram) 7 850,00 850,00 850,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ooi/ewe) 4 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Rooibok (Swart)/Impala (Black) (ram) 4 7 800,00 12 000,00 4 600,00
Rooibok/Impala (familiegroep/family group) 37 905,41 910,00 900,00
Rooibok/Impala (ooi/ewe) 8 900,00 900,00 900,00
Rooibok/Impala (ram) 9 1 524,44 3 500,00 960,00
Sebra/Zebra (familiegroep/family group) 10 3 900,00 4 000,00 3 800,00
Sebra/Zebra (merrie/mare) 4 4 400,00 4 400,00 4 400,00
Springbok/Springbuck (ram) 2 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Swartwitpens/Sable (bul/bull) 2 21 500,00 34 000,00 9 000,00
Swartwitpens/Sable (koie/cow) 2 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Volstruis/Ostrich (familiegroep/family group) 2 3 600,00 3 600,00 3 600,00
Volstruis/Ostrich (vroulik/female) 4 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Waterbok/Waterbuck (bul/bull) 6 11 791,67 16 500,00 9 500,00
Waterbok/Waterbuck (familiegroep/family group) 4 4 100,00 4 100,00 4 100,00
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 445 040.00 excl  322      
TOTALE OMSET / TOTAL TURNOVER: R 1 661 796.00 incl         
Afslaer/Auctioneer: Brandon Leer - African Game Auctioneers        
Hits: 479